Камата за неблаговремено плаћање пореза на имовину 15,5 посто

фото: РТВ Врање

Велики раст цена некретнина, није заобишао ни наш град. Уједно су то и параметри који одређују износ пореза на непокретности, који се плаћа квартално, а ове године прва рата доспева 14. фебруара.

Расту цене и нових и старих станова и у нашем граду и то знатно, каже начелник за буџет и финансије Ненад Тасић. Цена квадратног метра новог стана достигла је 1.000 евра. И не само да расту већ се и продају ти станови и то и они који још нису завршени.

-Сви станови који се изграде одмах се продају, ми то видимо по уговорима о купопродаји, који долазе код нас од нотара.Чак се продају и станови који су у изградњи са ценом од 950 до 970 евра. Ми то пратимо због доношења одлуке о просечним ценама – каже Тасић.

Закон о порезу на имовину прописује да се просечна цена квадратног метра за опорезивање утврђује по промету и то најмање промет три непокретности. Велика је продаја станова у првој и другој зони и ту се лако утврћује цена пореза, мада има и зона где није било продаје. Куће се слабије продају, нарочито у првој и другој зони.

-Град Врање и руководство града гледа да што мање повећамо ту цену, јер када би пратили све уговоре, цена пореза би била много већа него што је тренутно по одлуци која је на снази – додаје Тасић.

Повећање основице пореза није на нивоу раста цена некретнина, тако је основица за порез станова у првој зони око 715, у другој 680, а у трећој 670 евра. То су цене које су основа опорезивања за ову годину, каже Тасић. Но, порасла је и камата за неблаговремено измирење обавеза.

– Јуче је Народна банка Србије објавила нове референтне каматне стопе, 15,5 посто је камата за неблаговремено измиривање пореских обавеза, а 5,5 посто је камата за нередовно измирење репрограма за оне пореске обвезнике који нису измирили рату репрограма и касне – истиче начелник.

Прву рату пореза као и до сада порески обвезници треба да измире до 14. фебруара по старим решењима. Нова решења за ову годину требало би да стигну на адресе до маја месеца.

Please follow and like us:
Друштво