Крушевац и Врање добијају систем управљања комуналним отпадом

Расински и Пчињски округ добиће регионални систем управљања комуналним отпадом са центром у Крушевцу, односно у Врању.

То је омогућено Уговором о коришћењу средстава зајма намењених реализацији програма „Интегрисано управљање чврстим отпадом“ Крушевац и Врање, који је потписао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић, у оквиру билатералне сарадње са Немачком и Немачком развојном банком КФВ.

Пројектом је обухваћена изградња регионалних санитарних депонија, са линијом за сепарацију комуналног отпада, третман процедних вода, компостирање зеленог отпада, систем за искоришћење депонијског гаса и набавка приоритетне опреме за сакупљање отпада.

Будући да се ради о регионалним депонијама поред Крушевца и Врања, пројектом су обухваћене и околне општине – у Расинском округу: Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Брус, Блаце (Топлички регион) и у Пчињском округу: Врање, Сурдулица, Трговиште, Прешево, Бујановац, Босилеград, које ће свој комунални отпад одлагати на регионалним санитарним депонијама.

Када је реч о центру за управљање комуналним отпадом у Крушевцу, у фази 1 биће изграђена санитарна депонија „Срње“, односно проширена постојећа депоније, на којој ће се вршити сепарација и одлагање комуналног отпада града Крушевца и околних општина: Александровац, Варварин, Ћићевац, Брус и Блаце.

Фаза 1 обухвата и набавку приоритетне опреме за сакупљање комуналног отпада у Крушевцу и околним општинама, док ће фаза 2 обухватити потпуно успостављање „система две канте“, набавком опреме за сепарацију отпада на месту настанка, изградњу траснфер станица и рециклажних дворишта.

Укупна вредност инвестиција фазе 1 износи 14,7 милиона евра од чега је за прву фазу регоналног центра управљања оптадом у Крушевцу и опрему за сакупљање комуналног отпада вредност инвестиције 13,7 милиона евра, а за прву фазу набавке опреме за сакупљање комуналног отпада у околним општинама предиђено милион евра.

Од тог новца 10,98 милиона евра је из зајма КФВ банке и 2,72 милиона евра донација Немачке.

Када је у питању центар за управљање комуналним отпадом у Врању, фаза 1 обухвата изградњу санитарне депоније “Метерис” односно проширење постојеће депоније, на којој ће се вршити сепарација и одлагање комуналног отпада Врања и околних општина, Сурдулица, Трговиште, Прешево, Бујановац, Босилеград.

Фаза 1 обухвата набавку приоритетне опреме за сакупљање комуналног отпада у Врању и околним општинама, а фаза 2 потпуно успостављање “система две канте”. Набавком опреме за сепарацију отпада на месту настанка, изградњу траснфер станица и рециклажних дворишта.

Укупна вредност инвестиција фазе 1 у Врању је 13,3 милиона евра од чега је за прву фазу регоналног центра управљања оптадом у Врању и опрему за сакупљање комуналног отпада вредност инвестиције 12,5 милиона евра, док је за прву фазу набавке опреме за сакупљање комуналног отпада у околним општинама предвиђено 800.000 евра.

Од тог новца, 10 милиона евра је зајам КФВ банке, док Немачка донира 2,48 милиона евра. Завршетак радова на изградњи регионалних система управљања комуналним отпадом у оба округа планиран је за крај 2026. године.

Please follow and like us:
Друштво