Међународни дан борбе против дечјег рада

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог подсећа на нужност да деца, као најосетљивија друштвена група, буду заштићени од сваке врсте експлоатације, па тако и радне, те да приликом евентуалног радног ангажмана морају да добију додатну и адекватну заштиту.

Међународни дан борбе против дечјег рада обележен је први пут 12. јуна 2002. године, у организацији Међународне организације рада, с циљем подизања свести и покретања акција у свету против дечјег рада и запошљавања деце, тражећи подршку појединих влада, цивилног друштва, као и медија у кампањи против сваког облика израбљивања деце. Слоган овогодишњег обележавања овог дана  је „Социјална правда за све –  зауставите дечји рад!“

Примерено ангажовање детета у породичним пословима, пословима ван куће током распуста, са циљем обезбеђивања зараде за своје потребе, рад који је примерен узрасту детета, а који при том не омета школовање или слободно време детета, сматра се пожељним и неопходним ради стицања радних навика и функционалног оспособљавања за живот.

Међутим, деца која живе и одрастају у тешким материјалним и социјалним условима, лако постају жртве недозвољеног радног ангажовања. Могућности за тако нешто се увећавају уколико се сиромаштво и социјална искљученост деце и родитеља поклапају са припадношћу некој од друштвено осетљивих подгрупа. Најугроженије су девојчице из најсиромашнијих породица, деца ромске националности (укључујући децу из подстандардних насеља), деца у уличној ситуацији, деца са тешкоћама у развоју, деца у сукобу са законом, деца мигранти (укључујући децу из породица повратника по споразуму о реадмисији) и деца у руралним подручјима укључена у рад у пољопривреди.

Према глобалним проценама дечијег рада за 2020. годину, 160 милиона девојчица и дечака раде, од којих је половина на опасним пословима; 112 милиона је у пољопривреди, а регрутовање деце војника се наставља. У периоду 2016-2020, дечији рад се повећао за 8,9 милиона, у потпуности међу децом узраста 5-11 година.

Усвајањем Руководећих начела о бизнису и људским правима од стране Уједињених нација и спровођење принципа „Заштити, поштуј, отклони“ требало би да допринесе смањењу ових трендова. Такође, у Агенди 2030.  подциљ 8.7. односи се  на присилни рад и дечији рад и поставља човечанству следеће препоруке: „Предузети непосредне и делотворне мере да би се искоренио присилни рад, уклонило ропство и трговина људима и обезбедила забрана и елиминација најгорих облика дечјег рада, укључујући регрутовање и коришћење деце војника, а до 2025. искоренити злоупотребу дечјег рада у свим облицима“.

Комитет за права детета УН-а је 2017. године донео Општи коментар бр. 21 о деци у уличној ситуацији.  Злоупотреба дечјег рада ремети образовање тако што онемогућава дете да редовно похађа или га приморава да напусти школовање. У опасне и недозвољене видове ове појаве спадају трговина децом, искоришћавање детета за проституцију, искоришћавање детета за порнографију и злоупотреба дечијег рада.

У години обележавања 75-годишњице Универзалне декларације о људским правима подсећамо да целокупна друштвена заједница мора бити сензибилисана, а овлашћени актери обучени, ради успешне идентификације и рехабилитације детета жртве. Превенција подразумева смањење сиромаштва и социјалне искључености деце из најосетљивијих група, оснаживање породице кроз универзални приступ социјалној заштити и подизање свести о значају образовања као и успостављање институционалних механизама заштите.

Као и све друге појаве које угрожавају уживање људских права, и злоупотреба дечијег рада је сложена и вишеслојна, како у погледу актера, тако и у погледу облика. Зато је неопходно посвећено, континуирано и синхронизовано деловање свих релевантних сегмената државног и цивилног сектора. Положај деце у друштву мора бити неприкосновен у погледу поштовања и заштите њихових права и њихове безбедности у сваком смислу. Када су деца у питању, а поготово у контексту злоупотребе њиховог рада, одговорност је на свима нама, од родитеља, родбине, комшија, преко наставника, здравствених радника до припадника полиције и војске.

Please follow and like us:
Друштво