Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Према Календару јавног здравља 26. јун је Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Обележавање овог датума, који је 1987. године усвојила Генерална скупштина Уједињених нација, има за циљ мобилисањe појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Слоган кампање за 2023. годину је „Људи на првом месту: зауставите стигму и дискриминацију, појачајте превенцију”. Према извештају Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал
(UNODC) објављеном 2022. године, у свету је у 2020. години приближно 284 милиона особа старости 15-64 године користило дроге. Подаци показују и да је на глобалном нивоу, приближно половина од 11,2 милиона особа које инјектирају дрогу живело са hepatitis C вирусом, а 1,4 милион са вирусом HIV-а.

Употреба дроге је комплексно питање које погађа милионе људи широм света. Многи људи који користе дрогу суочавају се са стигмом и дискриминацијом, што може додатно нарушити њихово физичко и ментално здравље и спречити их да потраже помоћ која им је потребна.

Завод за јавно здравље Врање у сарадњи са домовима здравља и другим партнерским организацијама континурирано ради на подизању свести о значају проблема који дрога представља и покретању свих, како појединца и породице, тако и најшире заједнице да се кроз међусекторску сарадњу укључе у превенцију злоупотребе дрога. Превенција у области злоупотребе психоактивних супстанци је склоп психолошких, социјалних, правних и здравствених активности које имају за циљ да се спречи оштећење здравља и настанак болести и последица изазваних ризичним понашањем тј. коришћењем психоактивних супстанци. Посебно значајна циљна група су млади који често нису свесни бројних опасности од дроге и које треба мотивисати на здраве стилове животе.

-Циљ свих нас који се бавимо овом проблематиком је да створимо предуслове за здраво и безбедно одрастање деце, развијемо свестраност и интересовања младих и омогућимо им да се развију у особе која ће успешно обављати све своје животне улоге. Здрав начин живота подразумева одређене изборе, а да би направили одређене изборе младима је потребан узор и потребне су им тачне информације о коришћењу дрога, о њиховом штетном утицају и последицама по физичко и ментално здравље и социјалну афирмацију. У наредном периоду планирамо да кроз заједничке активности и интерсекторску сарадњу радимо, не само на информисању младих, већ и на стицању вештина којима ће да јачају своје самопоуздање, да их оснажимо у вештинама комуникације, да критички доносе одлуке, да науче да се изборе са притиском и одбију оно што им не одговара, кажу у врањском Заводу.Please follow and like us:
Друштво Некатегоризовано