Научни рад професора Момчила Златановића као инспирација

„Магични свет дијалекатске лексике“ је назив предавања које је у знак сећања на професора Момчила Златановића одржала др Марта Бјелетић, научна саветница Института за српски језик САНУ. Овим се утемељује нови догађај у културном животу југа Србије „Дијалог са традицијама – научно-истраживачки рад професора Момчила Златановића као инспирација“.

Јавна библиотека „Бора Станковић“ је покренула нови програм посвећен богатој заоставштини професора Момчила Златановића који ће се одржавати сваке године у мају месецу.

Програм је усмерен на неговање успомене на неуморног истраживача, цењеног професора и преданог научног радника који је пружио огроман допринос очувању врањског културног наслеђа.

– Идеја је и да његово дело буде инспирација за друге ауторе, те ће теме наредних излагања бити у ширем кругу области којима се он бавио.

У том смислу ће та излагања бити начин да његово дело настави да живи – истакао је модератор Зоран Димић, професор Филозофског факултета у Нишу.

Лексичко благо које је прикупио професор Златановић представља изузетан извор за проучавања српског језика, не само за дијалектологе, већ и за лексикологе, а можда у највећој мери за етимологе, научнике који се баве пореклом речи у нашем језику, тако да су многе речи из његовог речника ушле у Етимолошки речник српског језика који се ради у Институту за српски језик, истакла је предавач, др Марта Бјелетић.

– Ми, етимолози, радујемо се сваком новом дијалекатском речнику и морам да кажем да се са подручја југоисточне Србије имамо највише нових речника, што је јако значајно.

Појава сваког новог речника је значајна зато што нам омогућава да стекнемо увид у лексичко благо нашег језика које ти речници чувају – рекла је она.

Рад професора Момчила Златановића је веома цењен у научним круговима и представља најзначајнији научни извор истраживања језика овог говорног подручја, додала је Марта Бјелетић.

– Речник професора Златановића спада у најкомплетније и најнаучније речнике због тога што нам даје поуздане примере употребе речи из којих закључујемо о семантици и разним другим стварима, тако да је то један од наших омиљених речника – наводи др Бјелетић.

Проф. др Момчило Златановић (1934-2022) био је неуморни прегалац на пољу нематеријалног културног наслеђа, свестрани проучавалац и сакупљач народне књижевности јужне Србије.

Својим научним радом, пре свега својим „Речником говора југа Србије“, професор Златановић је поставио поуздане путоказе проучаваоцима народне књижевности, а пребогатом и разноврсном сакупљеном грађом задужио је целокупну нашу науку о језику и фолклору.

Please follow and like us:
Култура