Нови позив грађанима за унапређење енергетске ефикасности

Локална самоуправа расписала је још један јавни позив за грађане који желе да унапреде енергетску ефикасност својих стамбених објеката. Ове мере суфинансирају Министарство рударства и енергетике и град Врање са половином потребних средстава.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Врања.

Предмет Јавног позива су замена столарије, постављање термичке изолације спољних зидова и испод кровног покривача.

Такође, могуће је пријавити се и за уградњу или замену топлотних пумпи, мреже грејних тела, као и соларних колектора и соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

– Битно је напоменути да је листа привредних субјеката објављена и са ње ће грађани моћи да изаберу ком привредном субјекту ће се обратити за предрачун, јер ће предрачун бити саставни део документације коју ће поднети у склопу пријаве на јавни позив – појашњава градска енерггетска менаџерка Данијела Бандовић.

Поред еколошке добробити, овим мерама се и смањују и трошкови за енергенте, што представља корист и за кориснике и за читаву заједницу, тако да држава и локална самоуправа заједнички субвенционишу потребна улагања.

– И локална самоуправа и Министарство рударства и енергетике суфинансоирају ове мере енергетске санације у износу до 50 процената или су одређени максимални износи за сваку меру појединачно.

Грађани су, као и сваке године, најзаинтересованији за замену столарије пре свега, затим и за изолацију својих објеката.

Ове године имамо један пријављени привредни субјекат. С обзиром на то да је јавни позив за привредне субјекте константно отворен до 2027. године, можда ће се пријавити још неки проовредни субјекат који ће наћи интерес у томе да учествује у овим мерама енергетске санације – прецизира Данијела Бандовић.

Укупно планирана бесповратна средства које град Врање заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе близу 17 милиона динара.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31. децембра ове године.

Према досадашњим искуствима корисника субвенција, трошкови за замену столарије зависе од квадратуре објекта и крећу се од пар хиљада евра, па све до око 800 хиљада динара.

Please follow and like us:
Друштво Економија