О световима у књижевном делу Сунчице Денић у Студентском културном центру

Књижевно стваралаштво проф. др Сунчице Денић Михаиловић биће представљено у среду увече у Студентском културном центру у Београду. У разговору са ауторком учествоваће Даница Андрејевић и Јован Пејчић.

На сајту СКЦ-а пренет је цитат из критике Александра Б. Лаковића у коме се наводи да се сваки стих песникиње Сунчице Денић одређује и осмишљава кроз језички обликован унутрашњи свет сећања, емоција и промишљања: “Баш како је и Бодлер препоручивао да стваралачки доживљај света кроз емотивне слојеве, нарочито кроз љубав, обезбеђује и даљи поглед, и шири видокруг, али и обиље детаља, па и садржајних стожера. Помоћу сликовито-мелодијско-значењске представе нас и ње (песникиње), и заједничких нам егзистенцијалних и духовних задатости, песникиња контролисано утискује медитативност и благу ироничност у свој поетски говор, успевајући да стихом опева и оно што је прошло, а посебно и ово тренутно, што и даље траје. Опевање стања личне и колективне угрожености, и данас снажно испољеног, никад није престајало у њеном стиху, превазилазећи атрибут ламента, представљајући се пре свега као искуствено-домишљена визија света у којем живимо.“ 

Ђорђе Јеврић записао је да је професорка Денић права Косовка девојка, по свему: по љубави према Косову и свом селу које је у средишту тог Поља; по менталном склопу, васпитању; по ономе што и данас даје свом косовском пореклу и завичају; по темама које у читавом свом стваралачком веку обрађује и оставља новом српском косовско-метохијском стваралаштву; по испомоћи коју пружа сваком косовско-метохијском бићу које јој се обрати; по афирмацији тог утуљеног косовства и његовог убацивања у књиге, песничке, литерарне, стручне, научне: “Та Косовка девојка, жена, високообразована интелектуалка, а једноставна и обична као и све њене не много школоване, а, опет, виспрене и природно бистре земљакиње, универзитетска наставница, докторка и професор језика и литературе српске, посебно дечје, песникиња, литерата, истраживач српске списатељске прошлости на Косову и Метохији, књижевна критичарка, есејисткиња, све то и шта још све не, јесте наша Сунчица Денић, удата Михаиловић.“

Please follow and like us:
Култура