Обука о спровођењу Закона о заштити података о личности

У Великој сали Скупштине града Врања, у среду 24. маја, са почетком у 10 часова, биће одржана обука лица за заштиту података о личности за спровођење Закона о заштити података о личности. Обуци ће присуствовати представници Службе Повереника, као и овлашћена лица за заштиту података о личности из више од 40 јавних установа са подручја града Врања.

Обуку ће спровести представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз подршку мулти-донаторског пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији.“

Значај заштите личних података, пристанак на њихову обраду, сврха законите и оправдане обраде и преноса, као и утврђивање јавног и легитимног интереса за обраду, само су неке од тема у жижи интересовања јавности. Циљ обуке је да се лица за заштиту података о личности или лица које одреде руковаоци и обрађивачи података о личности (уколико немају одређена лица за заштиту података о личности), упознају са актуелним законским решењима и оспособе за правилну примену Закона о заштити података о личности.

Теренске обуке, које се у склопу пројектне подршке реализују у 15 одабраних јединица локалне самоуправе, посебно су значајне за подизање капацитета заштите података о личности. Поред обука, у току је и организација панел дискусија на тему заштите личних података, такође у одабраним јединицама локалне самоуправе, а које за циљ пре свега имају подизање свести шире јавности и информисање грађана.

Please follow and like us:
Друштво