Обустава саобраћаја у Немањиној улици због изградње фекалне канализационе мреже

ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ издаје сагласност извођачу радова за привремену обуставу саобраћаја за време извођења радова на изградњи инфраструктурног објекта, фекалне канализације у Немaњиној улици у Врању.

Привремена обустава саобраћаja ће бити у периоду од 27.9.2023. године у трајању од 60 календарских дана за завршетак изградње фекалне канализационе мреже у Немањиној улици.

Please follow and like us:
Друштво