Од 1. октобра пописивачи у сваком газдинству

У Градској управи у Врању је у току обука за изабране кандидате за пописиваче за предстојећи попис пољопривреде 2023. Предвиђено је да обука траје до 22. септембра, након чега ће изабрани кандидати потписати уговоре са Републичким заводом за статистику који спроводи попис.

Претходни попис пољопривреде обављен је 2012. године и након 11 година треба направити нови пресек стања у нашем аграру.

Од 1. октобра, податке на терену ће прикупљати око 3 хиљаде пописивача, заједно са 300 општинских и 16 регионалних координатора.

Попис би требало да пружи све релевантне податке како би се сагледало стање у пољопривреди која је, знамо, стратешка грана нашег развоја и основа привреде Републике Србије.

Након пописа, подаци ће бити обрађени и биће направљена анализа, односно један пресек тренутног стања у пољопривреди, према којем ће се доностити стратешке одлуке од највећег значаја за привреду наше земље.

То се, првенствено односи на мере подстицаја и мере унапређења стања нашег аграра.

Пописом би требало да буду обухваћена сва пољопривредна газдинства, без обзира на статус и власничку структуру.

Пописивачи ће на терену, методом анкете, евидентирати све важне податке о газдинствима, као што су земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, податке о радној снази и броју стоке који ће бити прикупљани на лицу места.

– Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја биће преузети из евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Подаци за остала обележја, попут наводњавање површина под усевима, начина држања стоке, обраде и одржавања земљишта, употребе ђубрива, пољопривредних објеката, механизација и опреме, биће прикупљени на узорку – стоји на сајту Републичког завода за статистику.

Треба напоменути да је, слично прошлогодишњем попису становништва, учешће у попису пољопривреде обавезно, а пописивачи и сви учесници у том процесу се обавезују на очување тајности података који ће бити третирани као службена тајна.

Свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023.

Прелиминарни резултати пописа пољопривреде биће објављени 31. јануара наредне године, док ће коначни подаци бити сукцесивно публиковани до краја 2025. године.

Please follow and like us:
Друштво Економија Пољопривреда