Одржан радни део седницe Скупштине Града Врања

На Дан ослобођења Града у Великом рату, одржан је и радни део седнице Скупштине града,  38. по реду.  Одборници су дали сагласност удружењу “Нурдор“ за коришћење Великог грба Града на годину дана.

Одборници су на почетку усвoјили Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Врања за 2023. годину. Уводно излагање поднео је члан Градског већа Бојан Костић, истичући да је укупан ребаланс буџета пројектован на износ од 3 милијаде 664.146.500 динара, што је за 2 посто више у односу на остварене приходе у 2022. години.

-Дошло је до повећања око 73 милиона динара из трансфера. Дакле, настављају се капиталне инвестиције, реконструкција опште болнице, ту имамо око 35 милиона динара. Похваљујем и буџетске кориснике, Центар за развој и Техничку школу. Центар је приходовао 4 милиона и 600.000 динара, донацију од Јапанске амбасаде за набавку возила, Техничка школа размишља менаџерски и одобрава јој се донација за набавку камиона, да обучава возаче – рекао је Костић.

Након тога, усвојена је Одлука о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима, као и Информације о степену усклађености планираних и релизованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Врање, за периоде од 1. јануара до краја марта ове године и за првих шест месеци2023. године. Такође, одборници су разматрали и усвојили  Одлуку о измени и допуни одлуке о разрешењу и именовању председника и заменика, чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије Града Врања у сталном саставу, Решење о именовању чланова Локалног савета родитеља града Врања, као и Решења о измени и допуни решења о именовању чланова школских одбора у средњим школама на територији града Врања.

Please follow and like us:
Друштво