Одржано предавање доц. др Владимира Ловића

Доц. др Владимир Ловић

У свечаној сали Гимназије „Бора Станковић“, одржано је предавање на тему  „Историјски аспект последица међународних односа узрокованих Великим ратом“, доц. др Владимира Ловића. Предавање је организовано у сарадњи са Удружењем потомака ратника ослободилачких ратова Србије и Градског одбора Врања.

Велики рат је утицао на бројне промене у свету и међународним односима. Зато је важно са тог аспекта  сагледати све те чињенице, које су се дешавале и проузроковале свет касније, уводи нас у разговор доц. др Ловић. 

-Живимо у једном турбулентном времену. За разумевање овог времена требало би поседовати одређени квантум знања из међународних односа теоријског приступа. На тај начин, процеси који су у току биће разумљиви и лакше схваћени. И можемо схватити шта би могло у будућности да се деси, објашњава наш саговорник.

Према речима, доц. др Ловића, спој свих дешавања пре Великог рата и промене које су уследиле током и након Првог светског рата, садржи доста добар спој свих тих теоријских делова из науке о међународном односима. То је нешто што се препознаје у садашњости. Боље упознавање те историје, односно кретања међу државама, је полазни мотив да то буде преточено у једном научном делу које је приказано синоћ на предавању.

-Циљ нам је да о последицама Великог рата, посматране са аспекта међународних односа и науке о међународним односима, да сагледамо те чињенице и донесемо закључке, истиче доц. др Ловић. Можда не можемо да предвидимо шта нас у будућности чека, али можемо да предочимо слику на основу историјских чињеница шта би могло да се одигра.

На предавању су сагледане чињенице које су довеле до Великог рата. Са аспекта  теорије међународних односа објашњено је и приказано због чега се све то десило. Све ово нас доводи до Орвелове филозофије колико историја и прошлост утичу на садашњост и прогнозира будућност.

Please follow and like us:
Друштво Образовање