Почетак реализације пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“ у области родне равноправности

У Врању је одржан први радни састанак у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“, Сталне конференције градова и општина, који се реализује и у Врању. Наташа Окиљ, саветница за родну равноправност и антидискриминацију СКГО рекла је овом приликом да се Град Врање пријавио и  Сталне конференције општина и градова добио пакет подршке. ,,Пакет подршке за унапређење родне равноправности и увођење родно-одговорног буџетирања има за циљ да пружи подршку локалним самоуправама да своје поступање ускладе са законодавним и стратешким оквиром који се односи на равноправност полова и подједнако учешће мушкараца и жена у процесима одлучивања.

Бројним законима као што су Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о родној равноправности и други установљавају се обавезе које се односе на развој активне политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота. Овај пакет подршке припремљен је тако да јединицама локалне самоуправе пружи подршку у испуњавању законских обавеза,“ истакла је Наташа Окиљ.

А најважније  активности у оквиру реализације овог пројекта су: израда Локалног акционог плана за родну равноправност, подршка за израду Плана управљања ризицима, као и обука и одржавање индивидуалних консултација са задуженим актерима, односно пружање подршке радној групи сачињеној од директних и индиректних буџетских корисника у процесу израде родно одговорног буџета. Састанку су присуствовали представници различитих институција, такозвани индиректни и директни буџетски корисници, као и представници локане самоуправе Врање, односно Скупштине града и НВО сектора.

Please follow and like us:
Друштво