Позив градовима и општинама за лигу шампиона локалног развоја

  Локалне самоуправе из читавог региона од данас имају прилику да се пријаве за учешће у Програму цертификације градова и општина с повољним пословним окружењем у југоисточној Европи   и тиме системски унапреде услове за привлачење инвестиција и бржи развој постојеће привреде.

Партнерство за конкурентни регион  у сарадњи с Немачком развојном сарадњом коју спроводи ГИЗ, расписало је јавни позив челницима локалних самоуправа да пратећи критеријуме  цертификације унапреде рад и ефикасност локалне администрације, и тако завреде епитет града по мери привреде. Позив је отворен за укупно 50 локалних самоуправа из региона, које досад нису учествовале у БФЦ СЕЕ програму. 

– Позив упућујемо реформски оријентисаним локалним лидерима који учешћем у програму улазе у регионалну утакмицу за одрживе инвестиције и бољи животни стандард. Почетни корак у овом процесу је да локална заједница препозна јединствене потенцијале и улогу привреде у креирању одрживе стратегије развоја. БФЦ СЕЕ програм у томе помаже јер даје јасне смернице за очување запослености и отварање радних места кроз јачање партнерства с локалном привредом. Критеријуми прате развојне и просторне планове, и помажу да се унапреди организациони капацитет, ефикасност и ниво дигитализације општинских услуга. Стандард рангира и конкурентност у погледу локалних намета и посебно вреднује подршку предузетништву, иновацијама и зеленој економији – каже Виолета Јовановић, извршна директорка НАЛЕД-а.

Процес цертификације траје 12 месеци и почиње обуком тима локалне самоуправе који је задужен за испуњавање постављених критеријума. Следи процес евалуације, у којем се оцењује тренутно стање у граду или општини, након чега се руководству доставља извештај с конкретним препорукама за унапређење које је потребно применити у задатом периоду. На крају процеса, независна верификациона комисија процењује да ли локална самоуправа испуњава услове да стекне БФЦ СЕЕ цертификат.

Квалитет локалног пословног окружења оцењује се на основу више од 60 критеријума који су груписани у 10 категорија. То су, најпре, поседовање стратешког плана развоја са планом капиталних инфраструктурних улагања, постојање функционалне Канцеларије за локални економски развој, као и Привредног савета за сталну комуникацију и сарадњу с привредом у циљу креирања бољих услова пословања.

За сваку модерну локалну самоуправу неопходно је и да има ефикасан систем издавања грађевинских дозвола, да располаже информацијама где је могуће улагати и које повољности за инвестирање нуди и да је транспарентна по питању трошкова пословања за привреду. Потребно је и да поседује програме преквалификације радне снаге према потребама инвеститора. Посебно се вреднује стимулисање развоја предузетништва кроз финансијске и нефинансијске подстицаје и олакшице, посвећеност заштити животне средине, као и дигитализацији административних процедура и решења за  ефикасније информисање грађана и привреде.

Please follow and like us:
Друштво