Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Нови правилник Министарства просвете о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању почео je да се спроводи у образовним установама. Њиме се утврђује начин, поступак  и критеријум оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих. Бавили смо се овом темом и разговарали са Иваном Генов, педагошкињом у ОШ „Светозар Марковић“.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању пристигао је у свe основнe школe на територији Републике Србије у фебруару месецу и када је реч о оцењивању ђака, ступио је на снагу одмах, али постоји могућност измена и допуна до краја школске године, речи су педагошкиње ОШ „Светозар Марковић“, која нам је појаснила критеријуме новог Правилника.

-Највећа измена у овом делу Правилника јесте оцењивање владања ученика у школи. Владање ученика се оцењује бројчано од другог до осмог разреда и улази у просек ученика, док се владање оцењује најмање два пута у току полугодишта. Што се тиче тога , та оцена из владања утиче на просек ученика, мислимо да је једна добра страна овог Правилника јер ће ученици знати да ће остваривати мање поена, када полажу завршни испит и да ће им то бити мањи број поена за упис у средњу школу, што је даље превенција када говоримо о насиљу, истакла је наша саговорница.

Оцењивање владања у претходном Правилнику је било бројчано од шестог до осмог разреда, а сада је од другог до осмог и улази у просек. Уколико је ученик вршио неке повреде забране или су у односу на њега вођени васпитно – дисциплински поступци, узима се у обзир када се закључује оцена из владања.

-Битно је да не мора да се испоштује она аритметичка средина, нпр. 3 и по да би имао 4 из владања, већ оцена може бити и мања од тога, уколико се процени да појачан васпитни рад није дао довољно ефекта на позитивно понашање ученика, а може бити и већа од те аритметичке средине, уколико се испоштују сви стандарди јер сада постоји јасна подела за оцене од 1 до 5 као из српског језика, објашњава педагошкиња.

Када се писао нови правилник, говорило се и о томе да родитељи имају могућност да оцењују рад учитеља, односно наставника, тим поводом смо упитали наше суграђане каквог су мишљења о томе  и да ли подржавају новину која се односи на улазак оцене из владања у просек на крају школске године.

-Није проблем да се родитељи укључе и у систем оцењивања и у наставу уопште, али је проблем што се родитељи укључе тек на крају школске године, речи су нашег суграђана.

-Донет је Закон и молим лепо, мора да се поштује, у моје време није било тако. Раније су нас оцењивали учитељи, наставници  и професори, а родитељи су могли само да прихвате, наглашава наш суграђанин.

-Да се укључују родитељи у оцењивање? Никако, ужасно је то. Поред свих ових проблема које просветни радници имају у контакту са ученицима, још и родитељи да оцењују, мислим да стварно није у реду.

Упитана како коментарише податак да ће оцена из владања утицати на успех ученика, одговара:

-Треба, ипак је то нешто што је одраз целокупног понашања и однос ученика према настави и према наставницима, додаје наша суграђанка.

Новим правилником обухваћена је и измена која се тиче протокола о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и ту је појачана улога Тима за заштиту ученика од насиља. Од сада ће постојати и Тим за кризне ситуације, који се формира и има свој план деловања уколико дође до екстремних случајева.

Please follow and like us:
Образовање