Прекогранична сарадња Србије и Северне Македоније

Промоција пројекта

Успешно је реализован пројекат прекограничне сарадње између наше земље и Северне Македоније, под називом “Унапређење животне средине“, а односи се на градове Врање и Куманово и њихова јавна предузећа која се баве водоснабедањем. Врањски Водовод добио је комуналну машину, а кумановски Водовод канал-џет.

Тим поводом данас је промовисан пројекат, у складу са планом пројекта “Јачање прекограничних односа између Србије и Северне Македоније“. Промоцији пројекта су присуствовали запослени у врањском и кумановском Водоводу.

-Машина је комбинована, користиће се за одбрану од поплава за евентуалне хаварије које настају услед великих киша, за санирање кварова, корисна машина. Била нам је неопходна. Вредност је 120.000 евра, каже Дејан Ивановић, директор Водовода.

-Куманово је набавило канал-џет за чишћење канализационе мреже. Ова помоћ је свима неопходна, јер радимо у тешким условима. Ми овакву машину нисмо имали 30 година, каже Оливер Стевановски директор Водовода у Куманову.

-Пројекат има и једну меку компоненту. Спремићемо и План за спречавање поплава за оба града и одржаћемо радионице поводом тих планова, каже Денис Џерновски, менаџер пројекта.

У Врање је већ стигла комунална машина и ради. Укупна вредност пројекта је 320.000 евра. Учесници пројекта задовољни су досадашњом сарадњом и већ сада планирају заједничко учешће у будућим пројектима.

Please follow and like us:
Друштво