Припремају се повлашћене цене за поједине категорије становништва

Јавно предузеће Водовод

У циљу помоћи најугроженијим слојевима становништва, руководство Града је пре неколико месеци дало предлог и почело са припрема за помоћ грађанима. То се не односи само на примаоце социјалне помоћи, који и до сада имају повластице, већ и на оне категорије становништва са нижим месечним приходима. Проширен је обухват становништва, а планира се да сва јавна предузећа обезбеде повлашћене цене за те категорије. Грађани би почетком наредне године могли да очекује повластице, које ће бити на неодређено време.

-На иницијативу градоначелника, већнице за социјална питања, предложене су мере, односно помоћ социјално угроженим породицама. Имали смо већ четири састанка. Ових дана очекујемо финализацију свих договора, предлог који би ишао ка јавним предузећима, Водоводу, Комраду, Новом дому, где преко својих Надзорних одбора и на основу одлуке и на основу одлуке Скупштине и Градског већа ми донели измену и допуну Правилника и увели те мере у финансирање, социјално угрожених породица, ратних војних инвалида, бораца, пензионера са најмањим примањима – каже директор Водовода Марјан Станковић.

За ове категорије становништва биће уведене повластице. Разматра се на који ће начин бити формулисане, да ли преко цена, или преко потрошње, али ће свакако на време грађани бити информисани. Овај потез хвале вредан, свакако захтева сарадњу више институција, истиче Станковић.

-Предлог и процедура је да Центар за социјални рад, достави предузећима сву потребну документацију. На основу адресе ми налазимо шифру потрошача и онда те мере убацујемо у компјутерску обраду. Тако да на сваки наредни рачун иде умањење цена комуналних услуга.

План је да се са повлашћеним ценама крене већ наредне године, од јануара или фебруара. Оно што је заиста значајно је да повластице нису временски ограничене, већ су на неодређени временски период.

 

Please follow and like us:
Друштво