Припремљене измене и допуне Породичног закона, ускоро јавна расправа

Министарство за бригу о породици и демографију је припремило радну верзију измена и допуна Породичног закона, о којима ће ускоро почети јавна расправа, а које предвиђају још јачу и ефикаснију заштиту деце од насиља.

Радна група ће по завршетку јавне расправе анализирати све пристигле предлоге, сугестије и мишљења и по окончању тог процеса сачинити Нацрт измена Породичног закона, који ће упутити Влади Србије.

Из министарства су истакли су да се једна од предложених измена односи на увођење забране физичког кажњавања деце у чувању и васпитању.

– Према Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Општем протоколу за заштиту од насиља из 2022. године, телесно кажњавање детета као васпитно средство представља један од облика физичког насиља над дететом – навели су из Министарства.

Додали су да се изменама и допунама уводи експлицитна забрана физичког (телесног) кажњавања деце као васпитног средства или приликом чувања и подзиња деце.

– У том смислу, прописује се да у чувању, подизању и васпитавању детета родитељи не смеју подвргавати дете понижавајућим поступцима, телесном кажњавању и другим казнама које вређају људско достојанство и интегритет детета – наведено је из Министарства.

Како су истакли, санкција за наведено понашање, по правилу, је спровођење корективног надзора над вршењем родитељског права, где се родитељи исправљају у својим поступањима према детету којег физички кажњавају.

Према измени и допуни члана 80, орган старатељства ће имати овлашћења да налаже родитељима да се укључе у посебне обуке о остваривању права детета и одговорном родитељству.

– Уколико физички кажњавају дете хранитељи или старатељи, санкција може бити престанак хранитељства, односно старатељства, у складу са законом. Поред осталог, изменама и допунама Породичног закона предлаже се читав низ мера, а једна и забрана малолетничких бракова“, речено је из Министарства.

У том циљу предложено је укидање могућности да суд даје дозволу за склапање дечијих бракова, који су, према Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља и Општем протоколу за заштиту деце од насиља, облици насиља над децом.

– Новим изменама се предлаже и увођење нових облика насиља у породици, који укључују децу – наведено је за Тањуг из Министарства за бригу о породици и демографију.

Please follow and like us:
Друштво