Програмска шема ТВ Врање за 15.11. 2023.

Среда 15. 11. 2023. 

8.00 ДАН ПРЕД НАМА студио

11.00   Разгледница, Носталгија  

12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

12.30 ЛАЈФ СТИЛ  

13.05 АТЛАС   

13.30 LIFY&HOLIDEY  

14.05 AБС ШОУ  

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ

15.00 ДНЕВНИК 1. РТВ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.15ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

17.00. ВЕСТИ РТВ

17.05 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

17.45 БАЛКАНОРАМА

18.15.НОСТАЛГИЈА

18.30 .РАЗГЛЕДНИЦА

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00 ДНЕВНИК 2.РТВ

19.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

20.05  ДЕТЕ У ШКОЛИ 08

20.55.БРЗЕ ВЕСТИ

 21.00  ВЕСТИ РТВ

21.10. АТЛАС  

21.30Ц LIFY&HOLIDEY  

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00 ДНЕВНИК 3.РТВ

22.33. ПРЕМОТАВАЊЕ

23.00 LIFE&HOLIDEY  

23.20. АТЛАС  

23.25.БРЗЕ ВЕСТИ

23.30 ВЕСТИ РТВ

00.00 .ИМПРЕСУМ

Please follow and like us:
Среда