Програмске шеме од 1. до 11. децембра 2023.

1.12. 2023 ТВ ПРОГРАМ – ПЕТАК

08.00  ДАН ПРЕД НАМА

11.00 СТАРИ ЗАНАТИ   

11.30  МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

12.00  ДОБАР ДОМАЋИН 4.  

12.30 ЛОВ И РИБОЛОВ

12.35. Разгледница

12.40.LIFE&HOLIDEY 

12.55. БРЗЕ ВЕСТИ

13.00 ВЕСТИ РТВ

13.05 ФАРМА  

14.05 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

14.30 РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ

15.00  ДНЕВНИК 1. РТВ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.35 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ

17.00  ВЕСТИ РТВ

17.05 ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ

17.30 РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

17.45 АТЛАС

18.00  БАЛКАНОРАМА

18.40. НОСТАЛГИЈА

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  ДНЕВНИК 2.РТВ

19.25 РЕКЛАМЕ

19.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

19.55. РЕКЛАМЕ , МАЛИ ОГЛАСИ

20.05 LIFE STIL

20.35. РЕКЛАМЕ

20.40 ФАРМА

 20.55. БРЗЕ ВЕСТИ

21.00  ВЕСТИ РТВ

21. 05. БОРИНОМ КАЛДРМОМ 2

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00   ДНЕВНИК 3.РТВ

22.25.РЕКЛАМЕ , МАЛИ ОГЛАСИ

 22.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

 23.15.РЕКЛАМЕ

23.20.Разгледница – LIFE&HOLIDEY 

23.25 .  БРЗЕ ВЕСТИ

23.00 ВЕСТИ РТВ

23.05. ИМПРЕСУМ

2.12. .2023. ТВ ПРОГРАМ – СУБОТА  

08.00 ГЕНЕРАЛНА НАЈАВА

8.05 ЛАЈФ СТИЛ 

        Рекламе

8.35 АТЛАС  

9.05 БАЛКАНОРАМА

        Рекламе

9.35 СТАРИ ЗАНАТИ   

10.05 МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

          Рекламе

10.20. Разгледница

10.30 ДЕЧЈИ ПРОГРАМ

11.00.LIFE&HOLIDEY

11.10.ФАРМА

12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

12.30 ЛОВ И РИБОЛОВ

13.00   ПРЕМОТАВАЊЕ – среда Р

13.30   ПРЕМОТАВАЊЕ – четвртак Р)

        Рекламе, Мали огласи

15.30.  СА СРБОМ У ПОХОДЕ 36

16.30 РИЗНИЦА  БР.5.

 Рекламе, Мали огласи

 17.00  Лајф стил

          Рекламе

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00.СТАБИЛОКРАТИЈА )

          Рекалме, Мали огласи

19.30 |ЛУК И ПАПРИЧИЦА

           Рекламе

20.05 СА СРБОМ У ПОХОДЕ 37 СТАРЕ

20.35 БАНАТСКИ ЛОВ И РИБОЛОВ  

          Рекламе

 21.00 СА СРБОМ У ПОХОДЕ НОВЕ  емисије Бр. 22   

          Рекламе

21.55.  БРЗЕ ВЕСТИ

22.00     ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ  

   Рекламе, Мали огласи

22.30      Разгледница

22.40. LIFE&HOLIDEY 

      Рекламе

00.00.ИМПРЕСУМ

3.12. 2023 НЕДЕЉА ТВ ПРОГРАМ

08.00 ГЕНЕРАЛНА НАЈАВА

08.05 ДЕЧЈИ ПРОГРАМ

08.25. Рекламе

8.30. РАЗГЛЕДНИЦА

09.00 БАЛКАНОРАМА

09.30.Рекламе

9.35 МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

10.05 БАНАТСКИ РИБОЛОВ

10.30.Рекламе  

10.35 АБС ШОУ

11.05 АТЛАС

12.00  СУРДУЛИЧКИ МУЧЕНИЦИ    6/3

12.30  Разгледница

12.45. Носталгија

13.00 ФАРМА

13.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА  

14.00   life I holidej  

14.10. Рекламе, Мали огласи

14.20. РАЗГЛЕДНИЦА

14.30.ДА ЈЕ ЛАКО МОГАО БИ СВАКО 3

15.00. PREMOTAVANJE OD ПЕТКА

16.00  ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

16.30.Рекламе

16.35.ФАРМА

17.00 ЛЕПОТЕ СЕЛА БР.10

17.30. ЛИЦЕ НАЦИЈЕ

17.55.  Reklame, Mali oglasi

18.00 РИЗНИЦА 8. реприза  

18.30. РУСКА ЕМИСИЈА

18.55.  БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  СА СРБОМ У ПОХОДЕ нове 25.  реприза

 19.40. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

20.00 ДА ЈЕ ЛАКО МОГАО БИ СВАКО 7/04  

20.30.РЕКЛАМЕ

20.35. СТАБИЛОКРАТИЈА

20.55. РЕКЛАМЕ      

21.00 СА СРБОМ У ПОХОДЕ 27  

21.25.РЕКЛАМЕ

21.30 ДАТУМИ ЗА ПАМЋЕЊЕ

21.50. РЕКЛАМЕ

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00.СВЕТИЊЕ ЈУГА СРБИЈЕ

22.45. РЕКЛАМЕ

 22.50LIFE&HOLIDEY

23.00. Разгледница

23.20 ИМПРЕСУМ

4.12..2023. – ПОНЕДЕЉАК ТВ ПРОГРАМ

08.00 ДАН ПРЕД НАМА  

11.00  РЕЧ ВИШЕ ОД СРЕДЕ АПОТЕКА СУЗА

11.30.Разгледница 

11.40.ЛИЦЕ НАЦИЈЕ Р

12.00   ЛУК И ПАПРИЧИЦА  

12.30 ЛАЈФ СТИЛ  

13.00 ВЕСТИ

13.05 ЛЕПОТЕ СЕЛА БР.10 реприза

13.30 ФАРМА 

14.05 ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА –32 Р

14.50. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

14.55.БРЗЕ ВЕСТИ

15.00  ДНЕВНИК

15.25. РЕКЛАМЕ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА 

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ   

17.00  ВЕСТИ РТВ

17.05  СА СРБОМ У ПОХОДЕ старе– 29

17.40.РЕКЛАМЕ

17.45 АBS show

18.45.РЕКЛАМЕ

18.55.БРЗЕ ВЕСТИ

19.00 ДНЕВНИК 2

 19.30  ЛУК И ПАПРИЧИЦА

 19.50.РЕКЛАМЕ

 20.05.ЗВЕЗДА И ПАРТИЗАН

20.45.РЕКЛАМЕ  

20.55. БРЗЕ ВЕСТИ

21.00  ВЕСТИ РТВ

21.10 ПЛАВА ПЛАНЕТА

21.30. Музика југа Србије

21.45.РЕКЛАМЕ

21.50.БРЗЕ ВЕСТИ

22.00.  ДНЕВНИК 2

22.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

 23.10.  LIFE&HOLIDEY

23.25.БРЗЕ ВЕСТИ

23.30. ВЕСТИ РТВ

23.35.КОНЦЕРТ

ТВ ПРОГРАМ 5.12. 2023. УТОРАК

8.00 ДАН ПРЕД НАМА студио

11.00  Разгледница 

12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА 

12.30 ЛАЈФ СТИЛ  

13.05 АТЛАС   

13.30 LIFY&HOLIDEY  

14.05 AБС ШОУ  

14.45. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ  

15.00  ДНЕВНИК 1. РТВ

15.25. РЕКЛАМЕ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.15 ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

16.45.РЕКЛАМЕ , МАЛИ ОГЛАСИ   

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ

17.00 ВЕСТИ РТВ

17.05    НАРОДНИ УЧИТЕЉ – Р  )

17.40.РЕКЛАМЕ

17.45 БАЛКАНОРАМА

18.00 ИЗБОРИ 2023.  -Томислав Момировић министар

НОСТАЛГИЈА

18.50 РЕКЛАМЕ

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00 ДНЕВНИК 2.РТВ

19.25. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

19.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

19.45.РЕКАЛМЕ

20.05  ДЕТЕ У ШКОЛИ 12   

20.45. РЕКЛАМЕ

 20.55. БРЗЕ ВЕСТИ

21.00   ВЕСТИ РТВ

21.05. АТЛАС  

21.40. НОСТАЛГИЈА

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00  ДНЕВНИК 3.РТВ

22.25. РЕКЛАМЕ

22.33. ПРЕМОТАВАЊЕ

22.45.Разгледница

23.00. LIFE&HOLIDEY  

23.20АТЛАС  

23.25  БРЗЕ ВЕСТИ

23.30. ВЕСТИ РТВ

23.35. ИМПРЕСУМ

6.12. 2023 СРЕДА ТВ ПРОГРАМ

08. 00 ДАН ПРЕД НАМА студио

11.00  Разгледница  

11.35. СА СРБОМ У ПОХОДЕ  

 12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

12.30 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

13.00 ВЕСТИ

13.05 ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

14.05  ЛОВ И РИБОЛОВ

14.10. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

14.25.НОСТАЛГИЈА

15.45. РЕКЛАМЕ

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ

15.00  ДНЕВНИК 1. РТВ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.00. ДЕТЕ У ШКОЛИ 12

16.30. ЛУК И ПАПРИЧИЦА

16.45. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ

17.00  ВЕСТИ РТВ

17.05.  ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ  

17.30 РЕКЛАМЕ

17.35. НОСТАЛГИЈА

18.00 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

18.30. РЕКЛАМЕ

18.35. ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

18.50. РЕКЛАМЕ

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  ДНЕВНИК 2.РТВ

19.25. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

19.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

19.55. РЕКЛАМЕ

20.05 ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ бр. 9

20.35. РЕКЛАМЕ

20.40 БАЛКАНОРАМА  

20.55. БРЗЕ ВЕСТИ  

21.00  ВЕСТИ РТВ

21.05  ЛОВ И РИБОЛОВ 

21.30. НАРОДНИ УЧИТЕЉ

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00  ДНЕВНИК 3.РТВ

22.25. РЕКЛАМЕ

22.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

23.00  LIFE&HOLIDEY  

23.25. БРЗЕ ВЕСТИ

23.30  ВЕСТИ РТВ

23.35. ИМПРЕСУМ

7.12.2023 – ЧЕТВРТАК ТВ ПРОГРАМ

08.00 ДАН ПРЕД НАМА студио

11.00 ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ БР .9

11.30  МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

12.30 ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ   

12.55. БРЗЕ ВЕСТИ

13.00 ВЕСТИ РТВ 

13.05 МУДРОСТ И ЛУДОСТ

13.35 ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

14.05  ЛОВ И РИБОЛОВ   

 14.25. РАЗГЛЕДНИЦА 

14.40. Life &holidey 

14.50. РЕКЛАМЕ

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ

15.00  ДНЕВНИК 1. РТВ

15.25.РЕКЛАМЕ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.35  ЛУК И ПАПРИЧИЦА 

16.45. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ

17.00  ВЕСТИ РТВ

17.05  ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ  

17.30.РЕКЛАМЕ

17.45 НАРОДНА КУХИЊА

17.55. РЕКЛАМЕ

18.00.  МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

18.30. РАЗГЛЕДНИЦА

18.50. РЕКЛАМЕ

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  ДНЕВНИК 2.РТВ

 19.25. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

 19.30. РАЗГЛЕДНИЦА

19.35. РЕКЛАМА

20.00  ВРАЊСКИ КУЛТУРНИ ИЗЛОГ БР.29

20.35. РЕЧ ПРАВОСЛАВЉА 11/4

20.55. БРЗЕ ВЕСТИ

21.00  ВЕСТИ РТВ

21.10.   РУСКЕ ЕМИСИЈЕ

21.50. РЕКЛАМЕ

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00   ДНЕВНИК 3.РТВ

22.25.РЕКЛАМЕ

22.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

23.25. БРЗЕ ВЕСТИ

23.30 ВЕСТИ РТВ

23.35.  БАЛКАНОРАМА   

8.12. 2023 ТВ ПРОГРАМ – ПЕТАК

08.00  ДАН ПРЕД НАМА

11.00 ВРАЊСКИ КУЛТУРНИ ИЗЛОГ 29.

11.30  МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

12.00 СТАРИ ЗАНАТИ   

12.30 ЛОВ И РИБОЛОВ

12.35. Разгледница

12.40.LIFE&HOLIDEY 

12.55. БРЗЕ ВЕСТИ

13.00 ВЕСТИ РТВ

13.05 ФАРМА  

14.05 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

14.30 РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

14.55. БРЗЕ ВЕСТИ

15.00  ДНЕВНИК 1. РТВ

15.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

16.35 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

16.55. БРЗЕ ВЕСТИ

17.00  ВЕСТИ РТВ

17.05 ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ

17.30 РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

17.45 АТЛАС

18.00 БАЛКАНОРАМА

18.40. НОСТАЛГИЈА

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  ДНЕВНИК 2.РТВ

19.25 РЕКЛАМЕ

19.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

19.55. РЕКЛАМЕ , МАЛИ ОГЛАСИ

20.05 LIFE STIL

20.35. РЕКЛАМЕ

20.40 ФАРМА

 20.55. БРЗЕ ВЕСТИ

21.00  ВЕСТИ РТВ

21. 05. БОРИНОМ КАЛДРМОМ 3

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00   ДНЕВНИК 3.РТВ

22.25.РЕКЛАМЕ , МАЛИ ОГЛАСИ

 22.30 ПРЕМОТАВАЊЕ

 23.15.РЕКЛАМЕ

23.20.Разгледница – LIFE&HOLIDEY 

23.25 .  БРЗЕ ВЕСТИ

23.00 ВЕСТИ РТВ

23.05. ИМПРЕСУМ

9.12. .2023. ТВ ПРОГРАМ – СУБОТА  

08.00 ГЕНЕРАЛНА НАЈАВА

8.05 ЛАЈФ СТИЛ 

        Рекламе

8.35 АТЛАС  

9.05 БАЛКАНОРАМА

        Рекламе

9.35 СТАРИ ЗАНАТИ   

10.05 МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

          Рекламе

10.20. Разгледница

10.30 ДЕЧЈИ ПРОГРАМ

11.00.LIFE&HOLIDEY

11.10.ФАРМА

12.00 ЛУК И ПАПРИЧИЦА

12.30 ЛОВ И РИБОЛОВ

13.00   ПРЕМОТАВАЊЕ – среда Р

13.30   ПРЕМОТАВАЊЕ – четвртак Р)

        Рекламе, Мали огласи

15.30.  СА СРБОМ У ПОХОДЕ 37

16.30 РИЗНИЦА  БР.6.

 Рекламе, Мали огласи

 17.00  Лајф стил

          Рекламе

18.55. БРЗЕ ВЕСТИ

19.00.СТАБИЛОКРАТИЈА )

          Рекалме, Мали огласи

19.30 |ЛУК И ПАПРИЧИЦА

           Рекламе

20.05 СА СРБОМ У ПОХОДЕ 37 СТАРЕ

20.35 БАНАТСКИ ЛОВ И РИБОЛОВ  

          Рекламе

 21.00 СА СРБОМ У ПОХОДЕ НОВЕ  емисије Бр. 23   

          Рекламе

21.55.  БРЗЕ ВЕСТИ

22.00     ЗАГРЉАЈ ПРИРОДЕ  

   Рекламе, Мали огласи

22.30      Разгледница

22.40. LIFE&HOLIDEY 

      Рекламе

00.00.ИМПРЕСУМ

10.12. 2023 НЕДЕЉА ТВ ПРОГРАМ

08.00 ГЕНЕРАЛНА НАЈАВА

08.05 ДЕЧЈИ ПРОГРАМ

08.25. Рекламе

8.30. РАЗГЛЕДНИЦА

09.00 БАЛКАНОРАМА

09.30.Рекламе

9.35 МИСТЕРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

10.05 БАНАТСКИ РИБОЛОВ

10.30.Рекламе  

10.35 АБС ШОУ

11.05 АТЛАС

12.00  СУРДУЛИЧКИ МУЧЕНИЦИ    6/4

12.30  Разгледница

12.45. Носталгија

13.00 ФАРМА

13.30 ЛУК И ПАПРИЧИЦА  

14.00   life I holidej  

14.10. Рекламе, Мали огласи

14.20. РАЗГЛЕДНИЦА

14.30.НАРОДНИ УЧИТЕЉ

15.00. ПРЕМОТАВАЊЕ ОД ПЕТКА

16.00  ТКАЊЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

16.30.Рекламе

16.35.ФАРМА

17.00 ЛЕПОТЕ СЕЛА БР.10

17.30. ЛИЦЕ НАЦИЈЕ

17.55.  Reklame, Mali oglasi

18.00 РИЗНИЦА 6. реприза  

18.30. РУСКА ЕМИСИЈА

18.55.  БРЗЕ ВЕСТИ

19.00  СА СРБОМ У ПОХОДЕ нове 23.  реприза

 19.40. РЕКЛАМЕ, МАЛИ ОГЛАСИ

20.00 НАРОДНИ УЧИТЕЉ

20.30.РЕКЛАМЕ

20.35. СТАБИЛОКРАТИЈА

20.55. РЕКЛАМЕ      

21.00 СА СРБОМ У ПОХОДЕ   

21.25.РЕКЛАМЕ

21.30 ДАТУМИ ЗА ПАМЋЕЊЕ

21.50. РЕКЛАМЕ

21.55. БРЗЕ ВЕСТИ

22.00.СВЕТИЊЕ ЈУГА СРБИЈЕ

22.45. РЕКЛАМЕ

 22.50LIFE&HOLIDEY

23.00. Разгледница

23.20 ИМПРЕСУМ

Please follow and like us:
Понедељак