Просечна плата у Пчињском округу нешто преко 65 хиљада динара

Према подацима Републичког завода за статистику просечна зарада у Пчињском округу у мају износила је 65.274 динара.

У Врању је просечна плата у овом месецу била 67.218 динара, у Врањској Бањи 65.086, док је најнижа просечна зарада забележена у општини Прешево – 57.567 динара.

Што се тиче Републике Србије просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2023. године износила је 118.992 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 86.220 динара.

Бруто и нето зараде у периоду јануар–мај 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,5%, а реално су мање за 0,1%. 

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај 2023. године номинално су веће за 16,2%, а реално за 1,2%.

Медијална нето зарада за мај 2023. године износила је 66 244 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. 

Please follow and like us:
Економија