Прошле године  950 пријава омбудсману Града Врања

Омбудсман Града Врања, Марко Тричковић

Град Врање једна је од првих локалних самоуправа која је установила Канцеларију локалног омбудсмана, још 2010.године, а са циљем да заштити права грађана Града Врања, укључујући и грађане градске општине Врањска Бања, од поступака и аката органа Града и јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Врање. Локални омбудсман у Врању Марко Тричковић говорио је о надлежностима Канцеларије, гостујући у нашем програму.

Заштитник грађана, омбудсман, контролише, проверавајући наводе притужбе, или поступајући по сопственој иницијативи, да ли органи државне управе, републички јавни правобранилац, органи и организације које врше јавна овлашћења према грађанима поступају у складу са законима и другим прописима Републике Србије. Локални омбудсман Града је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама, или нечињењем градске управе, посебних организација и служби Града Врања.   

-Надлежности Канцеларије омбудсмана јесте, да поступа у свим оним ситуацијама када грађани Врања, укључујући и градску општину Врањска Бања сматрају да је неким актом локалне самоуправе, где је оснивач Град Врање, а ту укључујем Градску управу, Јавна предузећа, установе, где је оснивач Град Врање повређено неко њихово право, објашњава Тричковић.

Који су то проблеми, на шта највише имају притужбе наши суграђани, да ли су основане, или не, Тричковић каже:

-Канцеларија прима притужбе на рад, како из своје надлежности и ненадлежности. Далеко већи број тих притужби је из ненадлежности, где ми нисмо надлежни. Ради се о притужбама на рад републичких органа и институција, где ми не можемо да уђемо у поступак, већ можемо само да упутимо наше грађане што увек и чинимо, коме могу да се обрате. Највећи број притужби, за које смо ми одговорни, односи се на рад, Комуналне полиције, инспекцију и одређена јавна предузећа.

Према речима Тричковића, у 2023. години, Канцеларији се јавило 950 грађана. Незнатно повећање, него претходне године где је било око 900. Сви грађани, који имају било какав проблем, недоумицу, или притужбу могу да затраже пријем на разговор, каже Тричковић. Канцеларија је отворена сваког радног дана  од 7 сати и 30 минута, до 15 сати и 30 минута. Налази се у самом центру града, у Бранковој улици, број 1, у старом Занатском дому, у згради Књижаре Службени гласник.

Please follow and like us:
Друштво