Рани јавни увид поводом израде Просторног плана коридора железничке пруге Брестовац-граница Републике Северне Македоније

Градска управа

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац-граница Републике Северне Македоније.

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац – граница Републике Северне Македоније објављена је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, број 14/23.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 04. до 18. децембра 2023. године, у зградама скупштина градова Лесковца и Врања, општина Гаџин Хан, Власотинце, Владичин Хан, Бујановац и Прешево, односно биће објављен на интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs/ и јединица локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 18. децембром 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

Текст огласа заједно са материјалом може се преузети са линка http://%20https//we.tl/t-Aqv5vReDA7.

Please follow and like us:
Друштво