Рани јавни увид поводом изрaде Плана детаљне регулације соларне електране ,,Кобра“

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове ,комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине оглашава јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације соларне електране “КОБРА“ на делу катастарске општине Доње Жапско на територији Града Врања.

Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране „КОБРА“ на делу катастарске општине Доње Жапско на територији града Врања објављена је у „Службеном гласнику града Врања”, број 10/2023.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 06. до 20. септембра 2023.године. Елаборат за рани јавни увид ће бити изложен на интернет страници града Врања као и у просторијама Одељењa за урбанизам, имовинско правне послове , комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, у Врању сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

 

Please follow and like us:
Друштво