Расписан Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији града Врања

Градско веће града Врања расписало је Јавни позив за доделу награду успешним студентима на територији града Врања. За школску 2023/2024.годину биће додељене  финансијске награде студентима  на првом степену студија (студентима од 3-6. године основних академских или струковних студија) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије).

Општи услови за остваривање права на финансијску награду су:

-да су редовни студенти високошколске установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, и да  се финансирају из буџета;

– да су редовни студенти од 3-6. године основних академских или струковних студија, или студенти мастер студија;

– да су први пут уписали одговарајућу годину студија и да нису изгубили, односно обновили, ниједну годину студија;

-да је  просечна оцена током досадашњих студија најмање 9,25 за прву категорију награде, односно 9,51 за другу категорију награде;

-да имају пребивалиште на територији града Врања;

-да имају највише 26 година старости.

Право на финансијску награду немају запослени студенти  мастер студија.

Града Врања. Поступак за доделу награда спроводи Комисија за пријем, преглед  и састављање ранг листе приспелих пријава учесника конкурса за награду успешним  студентима.

Пријава на конкурс са потребном документацијом подноси се Одељењу за друштвену делатност – Одсеку за образовање, културу, спорт, омладину  и информисање са назнаком – за Комисију за пријем, преглед  и састављање ранг листе приспелих пријава учесника конкурса за награду успешним студентима,  преко писарнице Градске управе града Врања.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса на званичном сајту града Врања, закључно са 13.11.2023. године.

Информације и пријава на конкурс  могу се добити на  шалтеру број 1, Градске управе града Врања и на  телефон број :  017/421-627 .

Пријава на конкурс може се  преузети и са званичне  интернет странице Града Врања.

Please follow and like us:
Друштво Образовање