Расписана два јавна позива за субвенције за запошљавање

Национална служба за запошљавање и Град Врање расписали су Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години.

Субвенција се одобрава из приватног сектора, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање – Град Врање.

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, Роми,особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља.

Висина субвенције одређена је степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи 200 хиљада динара по лицу, односно 240 хиљада динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној служби/Филијала Врање, а одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова.

Ближе информације могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе Филијала Врање или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Града Врања www.vranje.org.rs.

Јавни позив је отворен до 14. јула.

Такође, Национална служба за запошљавање и Град Врање расписали су Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години, намењене незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300 хиљада динара, односно 330 хиљада за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива.

Захтев са бизнис планом подноси се Националној служби/Филијала Врање, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs или сајта Града www.vranje.org.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту града Врања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2023. године.

Please follow and like us:
Друштво