Разматране активности за ефикасно успостављање система Амбер алерт

На трећем састанку Тима за увођење Амбер алерт система разматране су активности за ефикасно успостављање система за хитно обавештавање јавности у случају нестанка малолетних лица у Србији.

Размотрени су критеријуми за покретање система хитног обавештавања јавности о нестанку малолетног лица када је нестанак повезан са извршењем кривичног дела и у случају када нестанак детета није повезан са кривичним делом.

На састанку су размотрене и оперативне процедуре за поступање, могући и реални начини преношења информација у средствима јавног информисања у циљу обавештавања јавности о случајевима нестанка, као и модели споразума о сарадњи.

У саставу Тима, који је фебруара ове године формирао министар унутрашњих послова Братислав Гашић, су представници више ресорних министарстава, Центра за несталу и злостављану децу и удружења „Астра“.

Задатак тима је да се размотре упоредно-правна решења и пронађу најбоље праксе, како би у нашој земљи заживео систем Амбер алерт, који би био прилагођен нашем правном систему и нашем друштву.

Друштво