Решења о формирању комисија за конкурсе из области јавног информисања

Министарство информисања и телекомуникација је данас 23. маја 2024. године објавило решења о формирању комисија, за девет расписаних конкурса из области јавног информисања,  као и ранг листу и бодовне листе за оцењивање биографија свих пријављених кандидата за чланове комисија.

Задатак чланова комисија је да размотре и оцене сваки пројекат у складу са бодовном листом за оцењивање пројеката и сачине ранг листу, на основу броја добијених бодова и на основу ранг листе израде предлог расподеле средстава са образложењем које достављају министру информисања и телекомуникација.

Министарство захваљује свим новинарским и медијским удружењима као и теоретичарима, аналитичарима и практичарима из области медија који су послали предлоге за чланове комисија како би били изабрани најбољи пројекти који ће допринети остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Please follow and like us:
Друштво