Резултати рада Полицијске управе у Врању у фебруару 2024. године

Оцена стања безбедности

Стање безбедности на подручју Полицијске управе у Врању је стабилно.

Промет путника и возила на граничним прелазима према Р. Северној Македонији и Р. Бугарској, као и преко заједничких тачака прелаза и контролно безбедносних пунктова према Аутономној покрајини Косово и Метохија одвијао се несметано. Међунационални односи су добри.

У Копненој зони безбедности, стање безбедности је повољно, није било напада нити било каквих оружаних провокација према снагама безбедности које се налазе на овом подручју. Није извршен ниједан оружани напад у којима су учествовали мигранти, нити је било нарушавања јавног реда и  мира у већем обиму у којима су учесници мигранти.

Полицијска управа у Врању као сервис грађана, издавала је лична документа без било каквих примедби.

СТАЊЕ КРИМИНАЛА

Фебруара 2024. године регистровано је 108 (77) кривичних дела, што је више за 31 или 40,25%, од тога 92 (66) из области општег криминала, 7 (7) привредног, 8 (3) еколошког, 1 (1) високотехнолошког, док из области политичког криминала није регистровано ниједно кривично дело.

Осумњичено је 95 (77) извршилаца кривичних дела. Решење о задржавању до 48 сати донето је за 9 (7) лица, а полицијско хапшење је предузето према 10 (6) лица.

Општи криминал

Број кривичних дела из области општег криминала у фебруару 2024. године већи је у односу на број кривичних дела у истом месецу претходне године за 26 дела или 39,39 %. Регистрована су 92 кривична дела, док је у истом месецу предходне године регистровано 66.

У структури кривичних дела општег криминала преовлађују код против здравља људи 31 (22) и против имовине 22 (18),  затим против безбедности јавног саобраћаја 11 (5), против брака и породице 8 (8), против јавног реда и мира 5 (4), против слободе и права човека и грађана 5 (2), против живота и тела 2 (3), против опште сигурности људи и имовине 1 (0) и др.

Привредни криминал

Фебуара текуће године, на територији ПУ Врање регистровано је 7 (7) кривичних дела из области привредног криминала.

Структура кривичних дела привредног криминала је: навођење на оверавање неистинитог садржаја 5 (2), проневера у обављању привредне делатности 1 (0) и кривично дело из Закона о пореском поступку и пореској администрацији 1 (3).  

СТАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА

Током фебруара регистровано је 19 прекршаја, док је у истом месецу претходне године било 11 прекршаја. 

Структура прекршаја је: вређање, вршење насиља претња или туча 11 (7), непристојно, дрско и безобзирно понашање 5 (0), вређање службеног лица у вршењу службене дужности 2 (3) и пропуштање обавештавања о нарушавању јавног реда 1 (0).

Као извршиоци наведених прекршаја у овом месецу регистровано је 26 (15) лица, од којих су 9 (7) повратници, под дејством алкохола су била 4 (0), није приведено нити задржано ниједно лице.  

Најчешће време извршења прекршаја је у интервалу од 12,00 до 18,00, часова, а најчешће место извршења је на улици и у угоститељским објектима.

Фебруара на подручју Полицијске управе у Врању, одржана су 24 (25) јавна скупа.

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Укупан број саобраћајних незгода је 33 (27), што је више за 6 или 22,22 %. Са настрадалим лицима регистровано је 8 (9) незгода. У саобраћајним незгодама погинула су 3 (1) лица. Повређене су 23 (8) особе.

Фактори који су најчешће утицали на изазивање саобраћајних незгода су: пропуст возача који се односи на неправилно сагледавање саобраћајне ситуације, неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута, губитак контроле над возилом, неуступање првенства пролаза дефинисаног знаком службеног лица, саобраћајним знаковима или правилима саобраћаја, неодговарајућа процена путање или брзине кретања другог учесника у саобраћају и др.

Откривено је 3470 (2650) саобраћајних прекршаја.

Најчешћи прекршаји су недозвољена брзина, некоришћење сигурносног појаса, неукључена светла дању, непрописно заустављање и паркирање и др.

ИРЕГУЛАРНЕ МИГРАЦИЈЕ

Прилив миграната из правца Р. Северне Македоније повећан је у односу на фебруар прошле године, док је из правца Р. Бугарске на истом нивоу.

Није било оружаних напада у којима су учествовали мигранти, нити је било ремећења јавног реда и мира у већем обиму у којима су учесници били мигранти.

Од стране миграната извршено је пет кривичних дела, а у фебруару 2023. године извршена су два кривична дела, док на штету миграната извршено је једно кривично дело, а у истом месецу претходне године није извршено ниједно кривично дело.

УПРАВНИ ПОСЛОВИ

Полицијска управа у Врању примила је 2.447 (1.472) захтева за издавање личних карата, 1.152 (1.209) захтева за издавање биометријских пасоша, 2048 (1.038) захтева за издавање возачких дозвола а издато је и 1.278 (1.173) саобраћајних дозвола.

Please follow and like us:
Друштво