Шта је енергетска ефикасност?
Буди ефикасан Друштво

Шта је енергетска ефикасност?

Појам енергетска ефикасност се најчешће сусреће у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје,  а друго на мере и понашања. Под енергетски ефикасним уређајем сматра се онај који има велики степен корисног дејства, тј. мале…