Детаљи Јавног позива енергетске санације кућа и станова у Трговишту
Буди ефикасан

Детаљи Јавног позива енергетске санације кућа и станова у Трговишту

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства која станују у породичним кућама истановима (у даљем тексту: објекат). ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВАУкупно планирана бесповратна средства које општина заједно са средствима Министарствадодељује путем овог позива износе пет милиона динара.Општина има право…