Енергетском ефикасношћу до чистијег ваздуха
Буди ефикасан

Енергетском ефикасношћу до чистијег ваздуха

Загађење ваздуха је највећа претња по здраву животну средину. Глобално, 7 милиона људипревремено умре сваке године. Загађење ваздуха несразмерно утиче на најугроженије имаргинализоване заједнице, оне са најмање ресурса да се заштите. Такође, више погађа децу…