Формиран Привремени орган управљања Националног савета албанске националне мањине
Друштво

Формиран Привремени орган управљања Националног савета албанске националне мањине

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, донело решење којим је образован Привремени орган управљања Националног савета албанске националне мањине. У циљу што ефикаснијег формирања привременог органа управљања и добре и ефективне организације…