ГИС- Хидротехничка инфраструктура – Водовод – Атмосферска – Фекална канализација – Хидро Зоне
Друштво

ГИС- Хидротехничка инфраструктура – Водовод – Атмосферска – Фекална канализација – Хидро Зоне

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи ВОДОПРИВРЕДА Овај сет података садржи следеће слојеве: “Плански основ за израду пројеката, Хидротехничке објекте (постојеће и планиране), Трасу регионалног цевовода (постојећег и планираног), Трасе колектора, Хидротехничке површине, Постојећу и…