Влада: Измење уредбе за пољопривреду
Друштво Пољопривреда

Влада: Измење уредбе за пољопривреду

Влада Србије усвојила је више измењених уредби које се односе на пољопривреду, а тичу се повећања субвенција по грлу за приплодне млечне краве и повећања прелевмана и премија за млеко. Изменама више уредби, поред осталог,…