Резултати рада Полицијске управе Врање у периоду јануар-септембар 2023.године
Друштво

Резултати рада Полицијске управе Врање у периоду јануар-септембар 2023.године

Оцена стања безбедности На подручју Полицијске управе у Врању очувано је стабилно стање безбедности. Стање криминала је на истом нивoу као и претходне године у наведеном периоду. Стање јавног реда и мира и саобраћаја је…