Пeдагошки факултет у Врању једини акредитовао студијски програм Мастер професор технике и информатике
Образовање

Пeдагошки факултет у Врању једини акредитовао студијски програм Мастер професор технике и информатике

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу успешно је реакредитовао Студијски програм интегрисаних (основних и мастер) академских студија за образовање мастер професора технике и информатике. У овом тренутку, Педагошки факултет у Врању једини је у Србији…