Репрограмом пореских обавеза, отписује се 50 посто камате
Друштво Економија

Репрограмом пореских обавеза, отписује се 50 посто камате

Рок за плаћање треће рате пореза на имовину за физичка, правна лица и предузетнике истиче данас. Порез на имовину се измирује квартално, у 4 рате годишње. Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања…