Обавештење Одсека локалне пореске администрације Градске управе
Друштво Економија

Обавештење Одсека локалне пореске администрације Градске управе

Рок за плаћање треће рате пореза на имовину за физичка, правна лица и предузетнике истиче 15. августа. Рок је прописан законом о пoрезима на имовину, тако да важи за све пореске обвезнике пореза на имовину…