Насиље над децом и последице насиља над децом
2023 ПРОЈЕКТИ Реци не насиљу

Насиље над децом и последице насиља над децом

Злостављање је сваки облик физичког или емоционалног злостављања, сексуалног злостављања, занемаривања и немарног поступања или искоришћавања детета, што резултира стварном или потенцијалном опасношћу по дететово здравље, преживљавање, развој или достојанство у контексту односа одговорности, поверења…