Потврда Урбанистичког пројекта
Друштво

Потврда Урбанистичког пројекта

На основу Закона о планирању и изградњи, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање решавајући по захтеву Града Врања, потврдило је да је Урбанистички пројекат за доградњу,…