У Јужну Мораву одлази пречишћена вода 
Друштво

У Јужну Мораву одлази пречишћена вода 

Главни испуст у Јужну Мораву Постројење за пречишћавање отпадних вода у Врању капитални је објекат, пети по реду у Србији, изграђен пре постројења у Београду и оног које се гради у Новом Саду.  Изградња објекта…