Предузећа треба да доставе податке за Локални регистар извора загађивања
Друштво

Предузећа треба да доставе податке за Локални регистар извора загађивања

Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања обавештава све привредне субjекте са териториjе града Врања да су у обавези да доставе податке за…