Рани јавни увид поводом израде Просторног плана коридора железничке пруге Брестовац-граница Републике Северне Македоније
Друштво

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана коридора железничке пруге Брестовац-граница Републике Северне Македоније

Градска управа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Брестовац-граница Републике Северне Македоније. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене…