Годишње се украде или оштети од 100 до 200 знакова
Друштво

Годишње се украде или оштети од 100 до 200 знакова

На територији града Врања се у току једне календарске године оштети или украде од 100 до 200 саобраћајних знакова. То, са једне стране, представља велику опасност по безбедност људи, али и значајан трошак у градском…