Обавештење Одсека локалне пореске администрације
Друштво

Обавештење Одсека локалне пореске администрације

Рок за плаћање прве рате пореза на имовину за физичка, правна лица и предузетнике истиче 14. фебруара. Рок је прописан законом о пoрезима на имовину, тако да важи за све пореске обвезнике пореза на имовину…