Градоначелник Врања на седници Савеза за здравство Националне алиjансе за локални економски развоj
Друштво

Градоначелник Врања на седници Савеза за здравство Националне алиjансе за локални економски развоj

Осим увођења jединственог електронског здравственог картона, наредни корак у дигитализациjи здравственог система jе повезивање свих установа и лекара специjалиста, кроз електронски упут и електронски медицински досиjе и олакшавање приступа пациjената лекарима специjалистима, чуло се на…