Јавна презентација урбанистичког пројекта- пословног објекта у Улици Блаже Јовановића
Друштво

Јавна презентација урбанистичког пројекта- пословног објекта у Улици Блаже Јовановића

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту…