Урбанистички пројекат урађен је у складу са „Планом генералне регулације Зоне 3 у Врању –Доње Врање“
Друштво

Урбанистички пројекат урађен је у складу са „Планом генералне регулације Зоне 3 у Врању –Доње Врање“

Потврђено је да је урбанистички пројекат урбанистичко архитектонска разрада локације ради изградње котларнице на дрвну биомасу и компримовани гас са пратећим садржајима, ПГР Зоне 3 у Врању –Доње Врање урађен у складу са „Планом генералне…