Пријављивање насиља здравственој служби
Реци не насиљу

Пријављивање насиља здравственој служби

У Републици Србији је 1. јуна 2017. године почео да се примењује Закон о спречавању насиља у породици. Њиме су проширена овлашћења и поступање релевантних институција у циљу делотворног спречавања насиља у породици у односу…